Oferujemy profesjonalny nadzór archeologiczny podczas prac budowlanych, który nie zakłóca

2020-10-31

Oferuję nadzór budowlany jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności. Wyniki dla ekspertyzy ornitologiczne cena w lokalizacji Radom, mazowieckie - 0 firm. W drugim, najczęstszym przypadku nadzór obliguje nas do zatrudnienia archeologa który, podczas prac ziemnych (wykonywanych przeważnie sprzętem mechanicznym), kontroluje i prowadzi dokumentację. Oferujemy profesjonalny nadzór archeologiczny https://glesum.com.pl/uslugi/nadzory-archeologiczne/ podczas prac budowlanych, który nie zakłóca procesu budowlanego do momentu odkrycia zabytków archeologicznych.