Polskie nazwy produktów na mapie świata NK 1967 8 149s

2020-12-10

“Jakich elementów nie może zawierać oznakowanie produktów żywnościowych? Organizacja konsumencka VSW pozwała firmę twierdząc, że nazwy jej produktów wprowadzają w błąd. Ponadto, za wyjątkiem wyraźnie przewidzianych przypadków, przepisy te zastrzegają nazwy takie jak „śmietana”, „chantilly”, „masło”, „ser” i „jogurt” wyłącznie dla przetworów mlecznych. Polskie nazwy produktów https://sieberthead.com/pl/tworzenie-nazw-marek/ na mapie świata NK 1967 8 149s. Obowiązuje zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego.