Projektowanie maszyn specjalnych, testerów, przyrządów, tłoczników i procesów technologicznych

2020-11-14

Projektowanie maszyn oraz urządzeń powinno odbywać się zgodnie ze strukturą procesu projektowania. Projektowanie maszyn rozpoczyna się od przekształcenia idei i pomysłów w projekt. Grupa posiada szeroką ofertę produkowanych maszyn i urządzeń. Tan obszar działalności Grupy obejmuje produkcję maszyn i urządzeń dla górnictwa, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji urządzeń i instalacji górniczych. Projektowanie maszyn specjalnych, testerów, przyrządów, tłoczników i procesów technologicznych.