Przez wieki ludzie nauczyli się chronić inne zasoby (takie jak

2020-10-26

Procedury nadzoru nad dokumentami wchodzącymi w skład systemu zarządzania, zawierające zasady wersjonowania, zatwierdzania, dystrybucji, przechowywania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce. Forma przekazywania informacji dostosowywana jest do zasad panujących w organizacji (spotkania, szkolenia wewnętrzne, broszury, intranet). Przez wieki ludzie nauczyli się chronić inne zasoby (takie jak pieniądze, rzeczy i ludzi) lecz ochrona system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy https://sforo.pl/ocena-kultury-bezpieczenstwa/ jest jeszcze w stadium rozwoju.