Zegar szachowy – urządzenie służące do odmierzania czasu podczas gry

2020-12-10

Czas trwania gry ogranicza zegar szachowy. Najnowszy zegar renomowanej holenderskiej firmy DGT! W momencie rozpoczęcia gry, grający czarnymi przełącza zegar (naciska przycisk nad swoją częścią zegara) – powoduje to uruchomienie czasu gracza grającego białymi. Pierwszy klasyczny zegar został zaprojektowany i wykonany przez Wilsona na początku lat 80 XIX wieku. Zegar szachowy – urządzenie służące do odmierzania czasu podczas gry w szachy, ale również innych gier planszowych z udziałem dwóch zawodników (np.